Kalite Yönetim Sistemi

Karşıyaka Diyaliz Merkezimizde kalite çalışmaları, yönetimin ve klinik kalite sorumlularının desteği ile “Kalite Yönetim Birimi” tarafından; ‘’Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları- Diyaliz’’ doğrultusunda yürütülmektedir. Bunun için Kalite Yönetim Direktörü ile birlikte klinik kalite sorumluları görevlendirilmiştir.

– Kurumsal Yapı
– Kalite Yönetimi
– Doküman Yönetimi
– Risk Yönetimi
– İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
– Acil Durum ve Afet Yönetimi
– Eğitim Yönetimi
– Sosyal Sorumluluk

– Hasta Deneyimi
– Sağlıklı Çalışma Yaşamı

– Hasta Bakımı
– İlaç Yönetimi
– Enfeksiyonların Önlenmesi
– Laboratuvar Hizmetleri

– Tesis Yönetimi
– Otelcilik Hizmetleri
– Malzeme ve Cihaz Yönetimi
– Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
– Atık Yönetimi
– Dış Kaynak Kullanımı

– Göstergelerin İzlenmesi
– Kalite Göstergeleri

Özel Ege Bodrum Diyaliz Merkezimizde; – Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak. – Bu olayları izlemek. – Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.

Kurumumuzda; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte klinik fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır. Karşıyaka Diyaliz yönetimince oluşturulan ekip, diyaliz merkezlerinin bölümleri dikkate alınarak diyaliz merkezinde yürütülen çalışmaların etkililiğini ve sürekliliğini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bina turlarında diyaliz merkezimizde ki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Diyaliz) kapsamında, diyaliz merkezimizde yılda 1 defa özdeğerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır.

– Özdeğerlendirme ekibi; Klinik Mesul Müdürü, Mali İşler Sorumlusu, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü, Kalite Yönetim Direktörü ve Klinik Kalite Temsilcilerinden oluşmaktadır.

– Özdeğerlendirme (iç denetim), yılda 1 defa yapılır.

– Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları- Diyaliz içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.

– Özdeğerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm sorumlular, denetim takvimi ve planı konusunda mail yolu ile bilgilendirilir.

Yukarıdaki metin hazırlanırken Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz Setinden yararlanılmıştır.